Sandika.ir

گزارش عملکرد شش ماهه

از تاریخ ۱/۵/۹۹ تاریخ شروع بکار بعنوان دبیر سندیکا تا اسفندماه سال۹۹ همانگونه در جلسات هیأت مدیره هم گزارش گردید، در بدو شروع بکار بدلیل عدم دعوت از س...

شورای رقابت
طراحی سایت گروه طراحی ایده