به گزارش روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، در پی مکاتبات نهاد ریاست جمهوری در خصوص  صفر نمودن تعرفه واردات ورق های گرم فولادی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای خطاب به آقای حاجی پور،مدیرکل دفتر وزارتی در خصوص تعرفه واردات ورق های فولادی مطالبی ایراد نمودند، در بخشی از این نامه آمده است؛

علیهذا با وجود تأمین بخش عمده ای از ورق های مورد نیاز شرکتهای تولید کننده لوله پروفیل فولادی توسط تولید کنندگان  داخلی، تعرفه های مورد درخواست سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ( ۸۲۷۰۰ ۷۲۰ و ۷۲۰۸۳۹۰۰)، در جلسه کمیسیون ماده یک مورخ ۹۵/۱۲/۰۹ مطرح و با حمایت این معاونت با کاهش میزان حفوق ورودی آن از ۲۰٪ به ۱۰٪ مورد تصویب اعضای کمیسیون ماده یک قرار گرفت و در مورخ ۹۶/۵/۱۱ مجدداً ردیف تعرفه های مذکور برای کاهش از ۲۰٪ به ۱۰٪ به هیات محترم وزیران ارسال گردیده است.

متن کامل نامه و پیگیری های مربوطه در پایین صفحه قابل مشاهده است.