گردهمایی فعالین در این صنعت به همراه این مجمع در سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و نمایندگان مجلس و فراکسیون ۱۴۰۴ مجلس نیز در  این گردهمایی شرکت داشتند.