دوره آموزشی طراحی
فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله وپروفیل

زمان شروع

جلسه اول
مدرس آقای دکتر مسلمی نائینی

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰۰

سرفصل جلسه اول

یک * اطلاعات و دانش لازم برای شبیه سازی و طراحی
تغییر شکل کشسانی و مومسانی  (الاستیک و پلاستیک)ی

دو * کاربرد اطلاعات و دانش فوق در تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل

ثبت نام و پرداخت

شماره حساب۱۴۳۳۹۵۳۱۶
نام حسای بانکی
تمرکز درآمدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
پاسخ  سوالات در خصوص دوره۰۹۲۱۲۰۴۱۱۲۴

@sandika1972