[بعلت فروش زیر قیمت و دامپینگی ورق فولادی توسط مدیران فولاد مبارکه به اروپا ] این جریمه ها وضع شده است

دانلود ۵oct2017 وضع جریمه آنتی دامپینگ