▫️دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان در نشست اقتصادی سندیکا :
ما در کشور طنزهای تلخی داریم. دگرگونه نمایش دادن آمار و اطلاعات، انجام صادرات دامپینگی و دریافت مدال افتخار صادرات، توزیع دلارهای    صادراتی به تریبون ها و فشار آنها روی دولت جهت اخذ امتیاز؛ از این دست هستند

▪️از دیگر طنز های تلخ میتوان به رقابت تولید کنندگان جهت خرید مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد که عرضه کننده انحصاری دارد و خود عامل گرانتر شدن مواد اولیه است که بجای فشار بر تولیدکننده انحصاری، صنایع پایین دستی هدف قرار میگیرند

▪️از جمله طنزهای تلخ ورانت مرتبط، بحث نرخ خوراک به پتروشیمی هاست که سبب شده طی سالهای ۸۷ الی ۹۳ اندازه پتروشیمی های ۲۸.۵ برابر شود در حالیکه اندازه بورس در این مدت ۶‌.۳ برابر شده است

▪️یکی از رانتها، رانت انرژی است در صنعت فولاد. ارزش گاز مصرفی هر تن فولاد با قیمت جهانی برابر با ۱۳۹ دلار است درحالیکه در کشور این عدد ۲۱.۲ دلار است و ۱۱۸دلار رانت وجود دارد.