چرا افزایش نرخ ارز باعث تعطیلی فروش داخلی و خارجی محصولات تکمیلی شد.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به خبرنگار سایت سندیکا گفت :

۱- باتوجه به هزینه های بالای سربار تولید و همچنین هزینه سرمایه در گردش (سود بانکی) و حاشیه سود پایین صنایع پایین دستی، افزایش قیمتهای مواد اولیه، نمی تواند توام با افزایش صادرات آنها شود

۲- مسئله مهمتر این است با توجه به کشش ضعیف بازار داخلی و بالا رفتن قیمت های مواد اولیه، قیمت تمام شده بالا می رود که با توجه به شرایط رکودی بازار موجب می شود که فروش کاهش پیدا کند… کاهش فروش در شرایط هزینه های ثابت سربار تولید موجب می شود که تعداد زیادی از واحدهای پایین دستی قادر به فعالیت نشوند.

۳- افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی فقط به نفع واحدهای بزرگ بالادستی خصولتی تمام می شود که به رانت منابع و انرژی دسترسی دارند و با وجود ثابت ماندن بخش اصلی هزینه های تولید (مواد اولیه و انرژی و…) به منافع کلان دست پیدا می کنند.
۴- افزایش صادرات مواد خام و اولیه در اثر کاهش مصرف داخلی و تشدید رکود در سطح اقتصاد و صنایع پایین دستی حاصل شده و بیشتر خواهد شد که با توجه به تکیه به رانت منابع و تضعیف واحدهای پایین دستی، بیش از آن که به نفع اقتصاد کشور تمام شود، به زیان آن تمام خواهد گردید.