🖊 ابویی در جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: حل مشکلات اقتصادی در گرو برخورد جدی با فساد اقتصادی است.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، نمی‌توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت.
وی در ادامه افزود: اگر فساد دستگاههای دولتی از بین نرود، مشکلات تولید کماکان پابرجا است چراکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد و تولید با فساد رابطه‌ای تنگاتنگ دارند.
وی در ادامه به نبود بازار مناسب فروش در منطقه اشاره کرد و از دستگاههای دولتی خواست، راهی برای حل مشکل تولید کنندگان پایین دستی بخش خصوصی هم بیابد.