✅ نرخ ارز و تولید در ایران
🔰 سخنران: احسان سلطانی
🔹 یکشنبه ۹ اردیبهشت، ساعت ۱۰ تا ۱۲
🔹 خیابان بهشتی نبش قائم مقام، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران