#پولاد
مجله سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی


#نگرانیم
کمبود عرضه در بورس کالا،
مواد اولیه ما را گران کرد

#کمبود مصنوعی عرضه ها
راهی برای گران فروشی و دور زدن مصوبات دولت