متاسفانه عدم وجود رقیب فروشنده ورق در بورس کالا  و نداشتن سرمایه گذار خاص خارجی در صنعت ورق های فولادی جهت از بین بردن این انحصار در داخل ایران، باعث یکه تازی فولاد مبارکه گشته.
امروز بعلت انحصار و نبود فروشنده دیگر  و عرضه بسیار کم قیمت ها را نجومی نسبت به قیمت جهانی و حتی قیمت پایه خود فولاد مبارکه بالا رفت
مگر ما چه گناهی کرده ایم که صنعت پایین دست فولاد مبارکه شده ایم
تا کی باید از حلقوم خود  و زن و بچه ی خود و کارگران مظلوم در آورده تا به سود خصولتی ها اضافه و اضافه تر شود.
آیا کسی به داد مصرف کننده نهایی می رسد؟