خصولتی ها چکونه با ابزار عرضه محدود قیمت ها را به دلخواه بالا بردند

وقتی قیمت پایه قیمت جهانی باشد و رقابت با قیمت جهانی شروع شود و عرضه انحصاری هم باشد، چگونه از بورس کالا توقع کشف قیمت عادلانه باید داشت؟