باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پور ابراهیمی
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
مـوضوع : حمایت و اجرای  بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷

با سلام
احتراماً ، عطف به قانون مصوب انتهای سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی برای ذیل بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ “به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند . ”
قانون یاد شده طبق بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ در مورخه ۱۸/۰۲/۹۷ از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی (تصویر پیوست) ابلاغ گردید . نکته مهم در قانون فوق این است که :
این قانون حیات بخش که سبب رهانیدن تولیدکنندگان از باتلاق سود مرکب و جرایم است می بایست عینا اجرا شود، بدیهی است در صورتی که بانکها بخواهند اصلاحیه ای بر این ماده ی قانونی اعمال کنند قطعا سبب ازبین رفتن اصل موضوع شده و سبب زورگویی بیشتر بانکها جهت دریافت سود مرکب حرام و جرایم غیرشرعی می شود.
قانون فوق در شکل فعلی می تواند نجات دهنده ی بخش زیادی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفتار شده در سود مرکب و هنگفت شده و سبب تشویق پرداخت معوقات می گردد و این امر سبب بازگشت کارخانجات بسیاری به چرخه تولید کشور است.
همچنین هیچ گونه تغییری در قانون فوق به صلاح نمی باشد و اگر نیاز به تغییر باشد طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار می بایستی ابتدا نظرات تشکلها و سندیکا ها دریافت گردد.
مجدداً تأکید می گردد که اجرای این قانون به نفع فعالان تولیدی و این قانون قدم اول داشتن بانکداری بدون ربا است.

باتشکر
امیرحسین کاوه
دبیر سندیکا

 

رونوشت : گیرندگان «لیست پیوست»