شمـاره :    ۱۷۷۷۰

تاریــخ : ۱۲/۳/۱۳۹۷

مدیریتهای محترم عامل واحدهای عضو سندیکا

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، احتراماً ضمن ارسال آگهی دعوت به مجامع عمومی (نوبت دوم) مندرج در صفحه ۷روزنامه اطلاعات مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند برابر مصوبه هیأت مدیره محترم سندیکا و در اجرای تکالیف اساسنامه، جلسه مجامع فوق العاده و عادی سالانه سندیکا (نوبت دوم) در روز چهارشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ ثبت نام و در ساعت۱۶ با دستور جلسه آتی‌الذکر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: (نوبت دوم)

  • اصلاح اساسنامه منطبق با تیپ اساسنامه تشکل های اتاق بازرگانی

————————————————————————————————–

ضمناً جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سندیکا در همانروز از ساعت ۱۷ با دستور آتی‌الذکر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه :

  • استماع‌ گزارش‌ هیأت‌ مدیره‌ و خزانه دار پیرامون عملکرد و بیلان سال گذشته و تصویب آن.
  • استماع‌ گزارش‌ بازرس‌.
  • بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و گزارش مالی سال‌ ۱۳۹۶.
  • انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره برای سه سال آینده.
  • انتخاب‌ بازرس قانونی برای یکسال آینده.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

مکان برگزاری : خیابان طالقانی بعد از خیابان شهید قرنی، نبش خیابان موسوی پور، اتاق بازرگانی ایران – طبقه هشتم

 

توضیحات مهم : لازمه ی داشتن حق رأی در انتخابات، پرداخت حق عضویت در سه سال گذشته و حضور نماینده آن شرکت وزین در جلسه یادشده می باشد که موجب مزید امتنان و مبین انسجام و اقتدار تشکیلاتی خواهد بود. در ضمن مستدعی است که معرفینامه نماینده محترم تا حداکثر ۲۷/۳/۱۳۹۷ بدبیرخانه سندیکا ارسال و شماره ثبتی آن از سندیکا اخذ شود.

 

با احترام

سید علی محمد ابوئی مهریزی

رئیس هیات مدیره