مواد اولیه وارداتی بر اساس اولویت و منابع ارزی در اختیار وزارتخانه صمت، برای صنایع تامین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دیدار با صاحبان صنایع در کاشان، تامین مواد اولیه صنایع را از اولویت های نخست این وزارتخانه دانست و گفت: بانک مرکزی وعده داده تا ارز مورد نیاز برای واردات این مواد تامین کند به خصوص صنایع کوچک که در زمینه های غذایی، دارویی، و لوازم خانگی و غیره فعالیت دارند.

۰۱:۴۷۰۱:۴۷
کد ویدیو

رضا رحمانی، حمایت این وزارتخانه از واحدهای تولیدی کشور را مشروط به حفظ تولید و اشتغال دانست و افزود: در هفت ماهه گذشته ۵۴درصد از مصوبات عملیاتی شده و ضمانت اجرایی تغییر نگاه ما است.

وی گفت: واحدهای تولیدی که موفق شدند با وجود مشکلات اقتصادی، تولید خود را حفظ کنند با استفاده از راهکارهای مختلف حمایت می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اولویت در تولید کالاهای اساسی و تداوم زنجیره تولید تاکید کرد و افزود: در حمایت از واحدهای تولیدی هیچ محدودیتی نیست البته برخی حوزه ها نیازمند اصلاح است.

رضا رحمانی گفت: ساختار لازم را در وزارتخانه برای حمایت از مدیران ایجاد خواهم کرد و مواد اولیه تولید شده در داخل نیازمند مدیریت است تا به دست تولید کننده برسد.

وی  همچنین درخصوص صنعت فرش ماشینی در منطقه کاشان افزود: بالای ۸۰درصد فرش ماشینی کشور در کاشان تولید می شود و این هم افزایی و پشتوانه بزرگی برای پیشرفت کشور است.

هشت شهرک و ناحیه صنعتی در شهرستان کاشان فعال و کاشان و ۷۵درصد تولید و اشتغال فرش ماشینی کشور در این منطقه است.