رکود اقتصادی به معنای عدم ایجاد اشتغال متناسب و کاهش تولید است. با توجه به افزایش ۳ برابری نرخ ارز به مانند آنچه در سال ۹۱ اتفاق افتاد، هزینه های تولید صنعت لوله و پروفیل  افزایش قابل توجهی تجربه کرده است، و این موضوع به مشکلات  قبلی ما اضافه شده که امیدواریم با همکاری همه کارخانجات لوله و پروفیل بتوانیم این مسیر ناهموار را طی کنیم