تا انتخابات نهم

 

زیر بار قول ها و تعهدات خمیده تر شوید /

🔸آغاز تبلیغات به پایان آن نزدیک تر شد …

▫️ائتلاف ها تبلیغات خود را با روش های کلیشه ای کاندیداهای مجلسی و شورای شهری بدون هیچ نو آوری انجام دادند و معلوم شد کسی در پی هزاران رای خاموش نیست!…

مثلا تهران بیش از ۱۴ هزار نفر واجد رای هستند؛ ولی انگار همه راضی شده اند که حدود ۲۰۰ نامزد با نفری ۱۰ کارت با برآورد دو هزار نفر شرکت کننده در رای گیری کار تمام شود و سوتِ پایان انتخابات را داور بزند.

◾️مرحوم دوره ی هشتم اتاق را با خدا بیامرزی سرنشینان آن به خاطره ها می سپاریم و تولد طفل دوره ی نهم در زایشگاه صندوق ها را به نظاره نشسته ایم…

# باز هم به نامزدهای راه یافته به اتاق ها که دوستان صمیمی ما هستند؛ می گوییم:
“انتخاب شدن را پایان کار و موفقیت ندانید.”

♦️از ۱۲ اسفندماه، در آیینه ی وفای به عهد؛ خود را زیر بار قول ها ی رنگارنگ و تعهدات، خمیده تر ببینید.

✍️امیر حسین کاوه

تلنگر / ویژه انتخابات نهم اتاق بازرگانی


لینک👆 متن کامل تلنگرهای ۱تا ۲۵