انتخابات دوره ی نهم با همه ی فراز و نشیب ها به اتمام رسید
و منتخبین ما از سال ۹۸ روی صندلی های نمایندگی و کمیسیون های تخصصی خواهند نشست.
کارهای بسیار ی انجام شد و کارهای بسیاری هم بی سرانجام ماند…

اما تلنگر  امروز :

♦️یک نکته را هم فراموش نکنیم !…

یک نکته ای که شاید کل انتخابات را با شُبهه  روبه رو می کند و آن میزان مشارکت کم در انتخابات اتاق ها است.
برای مثال در تهران حدود مشارکت فقط  ۲۲ درصد  است !…

▫️فعلا که فضای شادی و خوشحالیست و  انتظار نیست که این موضوع بررسی شود.

ولی بعدا حتما به کنکاش نیاز  دارد که چرا فقط ۲۲ درصد در انتخابات مشارکت کردند و طبیعتا  منتخبین نیز با درصدهای پایین تر  ….

▫️به نظر با راهکارهای ساختاری و محتوایی می توان ، میزان مشارکت را لااقل به سطح مشارکت های دارای مقبولیت لازم رساند.

قطعا دلیل اصلی کاهش مشارکت
فقط سه گانه ی:
۱-سرخوردگی
۲-ناکامی
۳- بی اعتنایی

نبوده و نیست…

▫️بلکه نحوه ی اطلاع رسانی در ثبت نام ها؛ تبلیغات ها ؛ نحوه ی رای گیری ها و ساختار و سازمان اتاق  در این مشارکت اندک موثر بوده است.

و یک سئوال؛
آیا برای افزایش مشارکت و گرم شدن تنور انتخابات  تلاش کافی شد؟!
میزان مشارکت در  انتخابات دوره ی نهم پاسخ  منفی را روشن می کند….
اما به هر  حال بر ۲۲ درصد شرکت کننده و ۷۸ درصد جامانده از رای دادن هم درود و هم سلام..

امیر حسین کاوه