#نشانک ۱ 🔰
تا انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران

سلامی نو بر اتاقی که نو شد

در نوشتارهای #تلنگری قبلی تا انتخابات با هم؛ هم سخن بودیم
▫️ انتخابات هیات نمایندگان تمام و تعدادی کمی هم برای نمکی شدن، یک نیمچه اعتراضی کردند اما آنها  توجه نکردند که یک قایق بادبانی، چگونه در جهت مخالف باد حرکت می‌کند؟
بگذریم..

امروز به فصل انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران که مجمع اصلی اتاق ها است نزدیک شدیم

♦️منبعد با گزیده نویسی #نشانک  هم خوانی مختصری بیرون گود خواهیم داشت.

در گزاره های تلفیقی می خوانیم که چطور عالم به جایگاه اعتبار می دهد و جاهل از جایگاه اعتبار می گیرد.
اما آیا مجمع دانایان و سرِ صحنه آمده های تولید و بازرگانی کشور چه هدفی را نشانه گرفته اند که بعدا  مجبور نباشیم دور تیر به دیوار خورده دایره ی هدف را بکشیم!
جمله ای از “کتاب امیکا و تجربه های زمین زادگان” آخر متن این نوشته می گذارم :

“انسان بی هدف بی نهایت حق انتخاب دارد ”

حالا ما هستیم و یک هدف و یک انتخاب یا بی هدفی و دهها گزینه ی انتخابی…
در نشانک دوم ؛ بحث پردازش مشکلات امروز و راه حل مردان دیروزی در اتاق امروزی؛ مرور می شود.

🔰امیر حسین کاوه
۹۸.۲.۱۴