قیمت پروفیل در خرداد ۹۸ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
@sandika1972

 

 

 

میانگین قیمت فروش پروفیل در فروردین ماه ۹۸  , و اردیبهشت ماه ۹۸ نیز به شرح زیر است

۹-۲-۹۸ / نمودار میانگین قیمت پروفیل فولادی در فروردین ماه ۱۳۹۸

 

قیمت پروفیل / اردیبهشت ۹۸