نشانک ۱۰

برای روز ملی صنعت و معدن چه کردیم ؟

🖌امیر حسین کاوه

🏷 ۱۰ تیر یک روز ملی بود روزی که ملی بودن آن را به هیچ وجه نمی شد حس کرد!
نه از توجهات و نه از فراگیری و نه از حس و حالش …
و اگر یک همایش چند ساعته در سالن اجلاس نبود واقعا دیگر آیا  اثری از خبر این روز ملی در کشور ایران بود؟!

🔻کدام فراگیری و همگانی بودن این روز ملی را می توان با انگشت اشاره ی یک صنعت گر یا فعال معدنی  نشانه گرفت ؟

واقعا اهمیت این روز ملی در چه بود ؟
در بیان خواسته های نهایی شده  ؟
در برپایی جشن های با شکوه برگزار شده؟
در دادن تشویقات خاص لااقل در این یک روز ملی  ؟
یا رو نمایی از دستاورد ملی و ویژه؟

🔸اما به نظر می رسد
فعلا فقط اسم کوچک  این  روز با چند خبر از چند سخنران، زنده مانده و نفسی می کشد!

تا اینکه بالاخره روزی در جایی؛ با عده ای بنشینیم و فکر کنیم و بیندیشیم
که با اینگونه روزهای ملی چه باید کرد؟!

@sandika1972
۱۱ تیر ۹۸