🔖نشانک ۱۱

۲۲ مرداد روز تشکل ها و فعالیت های اجتماعی

🖌امیر حسین کاوه

🏮روز ملی تشکل ها و یک همایش در اتاق !

۵ سال از روزی که به مناسبت دیدار ۳۰۰۰ تشکل سراسر کشور با رئیس جمهور در ۲۲ مرداد ۹۳ داشتند؛ گذشت.. و نتیجه آن شد یک روز ملی بنام تشکل ها در تقویم کشور که آن را به فال نیک می گیریم.

اما ۴ سال بعد ؛
اولین و نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، قرار بود میزبان ۲۰۰ تشکل بخش خصوصی در اتاق ایران باشد.
فهرست تشکل های ملی هم رونمایی شد و امسال هم قرار است دومین همایش ملی  برگزار شود… حالا بگذریم چرا روز ملی شد همایش ملی!
تو گویی که شاید بعلت ارزش گذاری  همایش ها در کشور باشد!

🛑اما این همه ی ماجرا نیست..

و قطعا برگزاری یک همایش و احیانا خواندن چند مقاله و سپس خوردن یک بستنی دلچسب در  بعدازظهر یک روز کاری ، همه ی انتظار تشکل های ملی و استانی از اتاق ایران و دیگر اتاق ها نمی باشد.

🔸اما انتظار تشکل ها چه چیزهایی فراتر از یک همایش است ؟

۰۰۰در یک جمع بندی چند ساعته ، بنده به ۲۲ انتظار تشکلی رسیدم اما وقتی با برخی روسای تشکل ها و دبیران انجمن ها و سندیکاها رایزنی کردم و سخنان آنها را شنیدم به راحتی به ۵۵ مورد رسید!

مواردی که همگی مبنای قانونی داشت و بعضا حقوق  مسلمی بود که به علت نبود یک شورا یا مرجع یا پایگاه یا معاونت فعال برای تشکل ها  نادیده انگاشته شده است
در چند نوشتار بعدی به صراحت به آنها خواهم پرداخت.

🔸اما لطفا فعلا فقط ۲۲ مرداد و روز ملی تشکل ها  را فراموش نکنید و از ما نخواهید با یک همایش چند ساعته  مسئولیت  بزرگ خود و شما در برابر تشکل ها را تیک  خورده فرض کنیم.

۲۴ تیرماه ۹۸
@sandika1972
دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران