به شهادت همه فعالان و کارخانجات  تولید کننده  و مصرف کننده فولاد در بخش خصوصی، چندین سال است که  همه از سنگ تا رنگ نسبت به عدم توازن زنجیره فولاد اعتراض دارند و بر این اساس  پیشنهاد تشکیل “شورای عالی زنجیره فولاد” زیر نظر شخص وزیر صنعت بعنوان مرضی الطرفین؛ داده می شود. اما این به هم ریختگی زنجیره مرتب با گره های کاری کوری مواجهه شده و می شود از موضوع مجوزهای صادراتی گرفته تا عوارض و تعرفه تا موضوع عرضه ها در بورس کالا و دستورات عطف به ماسبقی از حمله درخواست مابه التفاوت خرید وفروش فولاد در مقطعی ان هم از جیب یک بخش خصوصی کوچک به جیب بزرگ دیگری.
امروز کار به جایی رسیده که مسئولین دولتی هم خبر از الزام وجود ستاد فولاد می دهند، همان ستادی که خودشان منحل کردند و این همه به هم ریختگی را بر  سر فولاد کشور آمد.
اخیرا خبرها حکایت از آن می کند که قرار است این ستاد زیر نظر  ایمیدرو یعنی یک طرف از زنجیره فولاد و بخش دولتی و حامی سرسخت بالادستی ها  تشکیل شود.
تولد ستاد زنجیره  فولاد در این محل با توجه به تصمیمات قبلی ایمیدرو و وضعیت فعلی فولاد کشور و متولی توسعه معادن بودن آن؛  یعنی ادامه وضع موجود با کمی صندلی و افراد دورچین  تزیینی بیشتر و محل توجیهی برای اقدامات  بنگاه های نا متعارف دولتی و نهایت همین آش و همین کاسه و فقط  تولد ستادی جدید به ستاد های دیگر ..
به هر حال اگر دولت قصد رصد و‌دیده‌بانی و تنظیم بازار داشته باشد به شرط مشورت با تشکل های بخش خصوصی ندارد ذیل اولویت کار است:
تصمیم قاطع بر حضور بخش خصوصی واقعی در این ستاد باشد و تولد این ستاد و دستور جلسات آن شامل موارد ۱۲ گانه زیر هم بشود تا شاهد یک ستاد زنده و پویا و فعال باشیم نه یک ستاد منفعل و منفعت بخشی جو؛ که اگر این چنین باشد باید این ستاد را نباشد بهتر است…
قطعا دستور جلسات این ستاد نباید به هیچ وجه دستوری و اداری از بالا به پایین و برای رفع مسولیت مسولین باشد .
اما دقیقا بخش خصوصی تولید کننده و مصرف کننده زنجیره فولاد کشور درخواست و پیشنهادات دیگری برای دستور جلسات دارد دستور جلساتی که پس از بحث و کار کارشناسی گره ای از مشکلات باز کنند نه دستور جلسات شعار گونه و عمومی که آخرش ختم به؛ تو خوبی و من خوبم پس همه چیز خوب است شود.
اما اهم موارد که می تواند دستور جلسات ستاد زنجیره فولاد باشد را به شرح  زیر پیشنهاد می دهد تا با پیشنهاد دیگران تشکل ها جمع آوری و سپس اولولیت بندی برای تصمیم گیری شود  :
۱*بررسی راهکار تولید فولاد با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد نظام احصا آمار های صحیح از کل زنجیره تولید
۲*تولید صادرات محور برای جایگزینی صادرات فولاد یا سنگ آهن خام فعلی با محصولات تکمیلی که خوشبختاته  به اندازه چشم انداز افق ۱۴۰۴ صنایع تکمیلی فولاد تاسیس و راه اندازی شده ‌است
۳*عوارض بر صادرات فولاد خام و کم ارزش فعلی  با توجه ویژه  به صنایع تکمیلی موجود و برنامه ریزی برای توسعه صنایع تکمیلی کوچک و متوسط
۴*دسترسی به آمار واقعی تولید و صادرات و ظرفیت های اسمی و حقیقی در بخش زنجیره فولاد
۵*رسیدگی به گرانفروشی های داخلی یا الزام به  ارزان فروشی به بخش خاص   در زنجیره فولاد و  داشتن تدبیری برای توازن در سود زنجیره و رفع از انحصارهای مطلق
۶*بررسی چگونگی جبران ضرر و زیان وارده توسط بخش های دولتی و خصولتی به برخی فعالان فولادی  .
۷* نظر خواهی برای انتخاب مدیران فولادی دولتی با مشورت تشکل های بخش خصوصی کشور و جلو گیری از انتصاب های صرفا سیاسی یا رفاقتی و بررسی عملکرد مدیران فعلی.
۸*بررسی نظام تعرفه و عوارض  واردات و صادرات  به گونه‌ای که مواد اولیه صنایع تکمیلی کمترین تعرفه واردات و بیشترین عوارض صادرات را داشته باشد   و ورود  محصولات نهایی بصورت پلکانی بالاترین تعرفه را داشته  و واردات مواد اولیه با تعرفه صفر  باشند.
۹*بررسی مجدد بخشنامه های مزاحم و ابطال دستورات عطف به ما سبق شده و جلوگیری از تصمیمات خلق ساعه در وزارت خانه ها.
۱۰* لغو معافیت مالیاتی خام فروشانی  که در زنجیره داخلی کشور که خریدار به قیمت جهانی دارند .
۱۱*بررسی کارکرد بورس کالا و نحوه  کشف قیمت و کم شدن نفوذ عرضه کنندگان  و رفع انحصار و شفافیت واقعی در بورس کالا.
۱۲*بررسی دلایل ورود شورای رقابت به عرضه تعیین فرمول قیمت گذاری پایه در بورس کالا و رفع مشکلات اجرایی و نظارتی و مدیریتی  موجود در بورس کالای ایران .
و دهها مطلب دیگر…
امیدواریم ستاد زنجیره فولاد  یا شورای عالی زنجیره فولاد با حضور فعال همه تشکل های تخصصی بخش فولادی کشور ؛با گوش و چشم باز تشکیل شود و محل تقریب نظرات با تضارب آرا و افکار باشد.

 

نویسنده: