یادداشت اقتصادی – مهدی ملک ثابت – نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

خبر جمع آوری ۵۰ هزار امضای سهامداران شرکت های فولادساز برای مخالفت با قیمت گذاری فولاد از سوی وزارت صمت که از دیروز در برخی سایت های خبری و شبکه های مجازی منتشر شده است، نشان می دهد که مدیریت پشت پرده صنایع فولاد سازی از حرکت اخیر وزارت صنعت، معدن، تجارت برای دفاع از حقوق پایمال شده صنایع مصرف کننده فولاد احساس خطر کرده و به دنبال لشگرکشی برای مقابله با نهضت شفاف سازی قیمت هاست.

 

مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره کوتاهی که از تصدی این سمت توسط وی میگذرد، تلاش کرده تا زنجیره فولاد کشور را از لوث وجود رانت خواران و تضعیع کنندگان حقوق مصرف کننده پاک سازد و اقتصاد این حوزه را از مرحله تولید سنگ آهن تا مرحله ساخت محصول نهایی شفاف سازد.

 

تلاش وی برای اصلاح قیمت فولاد در بورس کالا و حذف رانت ایجاد شده در نرخگذاری ناعادلانه ارزی- ریالی، صرفاً دفاع از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و از جمله صنعتگران عرصه لوله و پروفیل فولادی نیست؛ بلکه جهادی بزرگ برای صیانت از حقوق ۸۰ میلیون ایرانی مصرف کننده محصولات فلزی است. مصرف کنندگانی که به دلیل شیوه ناعادلانه نرخگذاری فولاد در بورس و به طبع آن بالارفتن هزینه تولید محصولات فلزی برای صنعتگران پائین دستی، ناچارند محصول نهایی را به قیمت بالا خریداری کنند.

 

به نظر می رسد جمع آوری امضای سهامداران فولاد در بورس برای مخالفت با اقدام وزیر صمت، نه تنها کمکی به ادامه روند معاملات مبهم و رانت خواری فولادسازان نمی کند؛ بلکه برعکس می تواند زمینه اعتراض ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده داخلی را علیه فساد نهفته در بورس کالا فراهم سازد.

 

از این رو موج سازی های رسانه ای و لشگرکشی فولادسازان برای انحراف افکارعمومی از نهضت شفاف سازی ایجاد شده در وزارت صمت، جای نگرانی ندارد چرا که بیرق برداشته شده از سوی مهندس رزم حسینی توسط تمامی تولیدکنندگان حلقه های پائین دستی زنجیره فولاد و همچنین تمامی مصرف کنندگان ایرانی حمایت می شود.