اعتراض شدید سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به قیمت عرضه ورق فولادی در بورس کالا

سازوکار ناعادلانه عرضه ورق و سهمیه واحدهای لوله و پروفیل ساز در بورس کالا با موضع گیری این تشکل همراه بود

پر واضح است که عرضه فعلی اگرچه با هدف تعدیل قیمت بوده اما نتوانست مطالبات صنایع پایین دستی فولاد را مرتفع نماید چراکه عرضه های اخیر بطور متوسط ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش قیمت داشته و در دو دوره عرضه اخیر یک پنجم سرمایه درگردش واحدهای تولیدی تبخیر شده و در طرف دیگر فولاد ساز بیش از چندصد میلیارد تومان سود به قیمت زیان واحدهای پایین دستی شناسایی کرده است
. باوجود جلسات مختلفی که در این خصوص انجام گرفته به دور از هر گونه منفی گرایی امیدواریم با سکانداری وزیر محترم صمت جناب آقای فاطمی امین ومشاوران ایشان شاهدتحولی در این وضعیت لجام گسیخته و فزاینده قیمت مواد اولیه باشیم.
در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با مشارکت معاونین وزارت صمت، روئسای کمیسیون های تخصصی مجلس وسندیکای لوله وپروفیل وانجمن های مرتبط در تاریخ ۲۰ مردادماه در اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران برگزار شد ، مصوباتی بمنظور ساماندهی وضعیت عرضه ورق به تصویب رسید
از همین رو سندیکای تولید کنندگان لوله وپروفیل فولادی ایران ضمن صحه گذاری بر مصوبات شورای گفتگو مراتب اعتراض خود به وضع موجود و قیمت هایی بالاتر از نرخ جهانی ورق را اعلام داشته و پیگیر مطالبات اعضای خود از مسئولین مربوطه میباشد.