۵۰۴۱ – تدوین و چاپ سومین دایرکتوری جامع اطلاعات تولید کنندگان و صادر کنندگان ایران جهت توزیع در عراق ۲۰۲۳ توسط موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا