باسمه تعالی
سلام علیکم
احتراماً، دستاوردهای شرکت دانش بنیان توسعه فناوری فلز پیشرو جهت اطلاع به اعضای محترم سندیکا ارسال می شود. ضمنا به استحضار می رساند این شرکت آمادگی ساخت این دستگاهها با حمایت مالی شرکتهای عضو از طریق دریافت وام با اقساط کمتر از ۱۰ درصد با کمک صندوق نوآوری و شکوفائی کشور را دارد.
ارادتمند
ح مسلمی نائینی

فایل pdf قابلیت ها و امکانات دستگاه های ساخته شده توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری فلز Pre-notched sections-1