نام پروژه:  پروژه احداث احیاء مستقیم فولاد سبا

کارفرما : شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

 

مشخصات پروژه :

احداث یک مدول احیاء مستقیم به روش میدرکس بظرفیت ۱/۵۰۰/۰۰۰ تن در سال در ناحیه فولاد سازی و نورد پیوسته سبا شامل:

ساخت استیل استراکچر : ۶۰۰۰ تن

ساخت تجهیزات مکانیکی :  ۱۴۰۰ تن

تاریخ آغاز پروژه: فروردین ۱۳۸۷

مدت زمان اجرای پروژه: ۲۴ ماه