به گزارش روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، آقای مهندس بیژن ملول، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پرروفیل فولادی ایران در خصوص نام گذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی مطالبی ایراد نمودند که در ادامه آمده است.

به نام هستی بخش
بدون مقدمه باید گفت، اقتصاد کشور در شرایطی به سر می برد که حمایت همه  جانبه از مصرف تولیدات و محصولات داخلی نه یک نیاز، که یک لزوم و اجبار به نظر میرسد.
حال زمان آن نیست که علت حادث شدن شرایط کنونی و مواخذه مقصر را بررسی و پیگیری نمایئم. یعنی زمانی برای آن نداریم، و از طرفی تقریبا همه مقصران را میشناسند، همه میشناسند و مقصر همان، همه، هستند!! .
و همه تقصیرات را متوجه همه میکنند ولی همه طرف مقابل!!
در این شرایط که همه مقصر هستیم، بایستی با حمایت محصولات داخلی حتی با کیفیت پایئن تر ولی در حد قابل قبول، و با قیمت تمام شده بالاتر از مشابه خارجی ولی باز هم در حد قابل قبول به کمک بنگاههای تولیدی داخلی بر آیئم.
اگر با حمایت همه جانبه محصولات داخلی بنیه ناتوان واحدهای تولیدی را قوامی بخشیم، در آینده می توان انتظار کیفیت بالاتر و قیمت رقابتی داشت، در غیر این صورت از خاکستر صنعت سوخته، هرگز انتظار برخواستن سیمرغ و همای صنعتگران نمی توان داشت.
باید گفت آب هست ولی کم هست. درست مصرف کنیم
باید گفت و باور داشت محصول داخلی و تولیدات ملی هست، هر چند احتمالا گرانتر، و خدای ناکرده کمی با کیفیت پایئن تر ولی باید مصرف کنیم و مصرف تولیدات داخلی را به صورت فرهنگ در آوریم و ارزش.
ومصرف مشابه خارجی را از ارزش به ضد ارزش تبدیل کنیم.
فرزندانمان از پوشیدن و به پا کردن پوشاک برندهای معروف خارجی، فخر نفروشند، به محصولات داخلی و مصرف آنها افتخار کنیم.
به امید بهروزی ایران و ایرانی و سرافرازی ملت ایران زمین