#نشانک ۲🏷دو

▫️یک عمود و سه نشان
برای هیات رئیسه اتاق ایران

▫️اتاق بازرگانی با شناسایی مشکلاتِ روزِ کسب و کار و ارائه پیشنهاد کارسازِ ملی به دولتمردان، مسند مشاوره ی امین و خبیر را پذیرفته است

▫️و برای انجام این وظیفه در اتاقی که مشهور به رئیس محوری است در صفِ اول نشسته ها  یعنی هیات رییسه ی توانای آن هستند.

♦️حالا تریبون دارانِ در مصافِ ناراستی ها و کجی ها و یا معترضین  به تصمیمات مشکل ساز دولت ها و  یا حاکمیت ؛ مشاوران متخصص در جایگاه بالا دست “سالن میرمحمد صادقی” چه ویژگی خاصی را  برای تریبون داران آن می طلبد؟
قطعا دهها ویژگی، که سه تای آن هست :
۱-شناخت موضوع و داشتن کسب و کار
۲-شجاعت در بیان و خوش گفتار
۳-پاک بودن در محاسبه ی دفتر کار

ولی این خیمه یک عمود هم می خواهد و آن
مشروعیتی که با رای اعضا مقبولیت پیدا کند

که #مشروعیت آن در درستی و صداقت است که نامزد هرچه درباره خود به دیگران گفته باشد!
و #مقبولیت آن نیز با رای آگاهانه اعضا فارغ از فضای لابی و رای قرض دادن و گرفتن باشد.

حالا این نامزد مشروع و مقبول کجا و کیست؟

در نشانک ۳ از منظر یک مخاطبِ خارج گود بیان می شود

امیر حسین کاوه🏷

۹۸.۲.۱۷

 


دسترسی به آرشیو شماره های قبلی نشانک در وب سایت تخصصی سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران

 

سلامی نو بر اتاقی که نو شد / #نشانک ۱ 🔰