✅تا انتخابات نهم

#کمیسیونها__ _بهتر از هیچ

✅تلنگر ۵

یکی از ارکان اتاق های بازرگانی کمیسیون های تخصصی و مشورتی می باشند

این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ها و بعضا مهمانان مدعو  هستند.

⏭حالا در اتاق تهران ۸ کمیسیون و در اتاق ایران ۱۹ کمیسیون!  و در هر استان به تعداد دلبخواه از ۵ تا ۲۰ کمیسیون با انواع و اقسام نام و نشان وجود دارد همگی جدا جدا و بدون پیوستگی و بدون همبستگی ؛ کم سخن بعضا دارای تناقض گفتمانی….

آنها باید  علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق ها  به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری داشته باشند.

▫️حالا آیا با جلسات دو ساعته  یک ماه یکبار کمیسیون ها که اعضای کمیسیون ها گاها با غیبت یکی؛  دو در میان در جلسات حاضر می شوند حتی اگر نقد و تحلیلی هم وجود داشته باشد می تواند در این غوغای بخشنامه ای روزانه نقشی ایفا کنند؟!

◾️ این نقطه نظرات باید  به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرار گیرد.

▫️ولی آیا در کمیسیون ها ساز و کار و یا اصلا اجماعی وجود دارد که نظرات جمع بندی و تلفیق و  قابل استفاده  به مرجع بعدی ارائه شود ؟ آیا یک نفر  نیروی موظف ساعتی با حداقل حقوق در هر کمیسیون، می تواند چنین توانگری را بوجود آورد ؟

صریح بگوییم…… نه!!

▫️انجام ارزیابی عملکرد ماهانه برخی کمیسیون ها  که  مطلب و سخن دندان گیری برای انتشار  ندارند و نه بودجه مناسبی برای انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره و نه توجهی به آموزش و ارتقای توان کارشناسی هیات رییسه و  دبیران آن می شود چگونه ممکن است ؟!

اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به موضوع کمیسیون ها را چه کسی در اتاق ها عهده دار است و شیوه اداره  کمیسیون ها را چه کسی نظارت  میکند ؟

◾️بهتر است بگوئیم …هیچکس..‌. البته جز دبیر کل !

و سه نکته :
♦️برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها چگونه بوده
حرف های خوبی در این خصوص وجود ندارد  که نزدن آن هم بهتر  است ….

♦️آیا اختیاراتی از سوی هیات رئیسه اتاق ها به کمیسیون ها تفویض شده که هم اکنون جوابگو باشند؟

♦️در وضعیت کنونی وجود این کمیسیون ها با افرادی که افتخاری و با زحمت بسیار در آن شرکت می کنند ؛ بهتر از هیچ است و امیدواریم در دوره نهم شاهد تقویت  این شورای فنی و تخصصی و  علمی و مشورتی و سخنگو باشیم

در این خصوص در #تلنگر_۶  مطالبی نوشته می شود
❕امیدوارم کسی از هم اتاقی ها ناراحت نشود..

🖌امیر حسین کاوه /
دوم بهمن ۹۷