تا انتخابات نهم
؛ تلنگر ۳ / #ساختمان

✅اتاق های بازرگانی بزرگ تر می شوند/ ولی آیا کارا تر  هم می شود؟

◾️بله در ده سال گذشته بلا استثنا ساختمان های اتاق های بازرگانی سراسر کشور  بازسازی و نوسازی و جدید و بزرگ و بزرگتر و آبرومند شدند و این لازم بود….

▫️اما ؛ با کمی تامل می توان گفت ؛ قدرت اثر گذاری ساکنان اتاق در ساختمان های دولتی بیشتر نشد و  اعضای اتاق هنوز در پشت درهای بسته ی جلسات دولت هستند

◾️اتاق های بازرگانی ساختمان های خود را با پول حق عضویت و سهم سه درهزار مشمول مالیات یک درهزار فروش کالا ؛ دریافتی فعالان اقتصادی خواهان کارت بازرگانی  ساختند…

▫️اما فعالان اقتصادی که اکثرا رضایت از پرداخت این همه پول ندارند از دیدن این همه ساختمان جدید  و آبرومند  هم زیاد خوشحال نمی شوند ….

◾️حالا اتاق های بازرگانی چون اتاق هایش در ساختمان های جدید  بیشتر شده پس کارمندان بیشتر و بهتر هم دارند  و به ابزارهای رسانه ای  و تجهیزات مختلف تجهیز شده اند…

▫️اما این ساختمان ها زیاد  هم اتاقی برای جمع بندی نهایی خواسته های گوناگون فعالان اقتصادی  و  انتشار  مطالبات صنعت گران کوچک و متوسط ندارد  و میوه ی شیرینی  برای آنها به ثمر ننشانده اما در عوض  صدای پچ پچ برخی در اتاق ها زیاد می پیچید….

◾️ ساختمان های بزرگتر ساخته شده حالا برخی می گویند با ریخت و پاش و برخی می گویند با انصاف در ساخت ؛ به هر ترتیب  در اتاق ها دفاتر کار شخصی هم  بیشتر  و میزهای کنفرانس بزرگتر نیز تعبیه شد و صندلی ها هم زیادتر  و منتقدین به دولت هم امروز  ناگهان بیشتر شد …

▫️ اما هنوز در بالای مجلس اتاق صندلی کم می آید و کسی نمی خواهد از مهمان دولتی حاضر در جلسه خیلی دور باشد!

❕به هر حال با این همه اتاق  سهم بخش خصوصی و اعضای آن   در ساختمان اقتصاد  کشور بیشتر نشد‌…

در متن ۴ به یک علت و تلنگر بعدی خواهم پرداخت…

▫️امیر حسین کاوه/ ۳۰ دی ۹۷