🏵قرارگاه عملیاتی تشکلِ تشکل ها

〰️تلنگر ۱۵

تا انتخابات نهم

تشکلِ تشکل ها و یا یک تشکل فرا گیر
والاتر از عنوان پارلمان بخش خصوصی

〰️انجمن های اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل های تخصصی سالهاست که بعنوان سر دمدار بیان خواسته ها و مطالبات و اعتراض به تصمیمات نادرست  «لایحه»  های دولتی و «طرح» های مجلسی مطرح می باشند و بدنبال هدف مشترک هستند ؛هدف مشترکی که به این راحتی ها هم بعلت تضاد منتفع و تعارض منافع تعریف پذیر نیست!

♦️حال این انجمن ها  در چند نهاد می تواند به ثبت برسند؟
فرآیند ثبت و تشکیل یک تشکل:
▫️در وزارت کار آن هم به راحتی و داشتن حداقل ۱۲ عضو و در کمتر از دوماه….

▫️در وزارت کشور با استعلامات فراوان و وقت گیر و در نهایت و بعد از پاسخ مثبت استعلامات به خوبی انجام شدنی ….

▫️در #اتاق_بازرگانی با کمی تامل بیشتر و صرف وقت و اثبات نبود تشکل و انجمن مشابه و انجام چند کار مطالعاتی و تحقیقی و سپس برگزاری جلسات توجیهی و دریافت مجوز…

▫️اتحادیه های تعاونی هم از وزارت کار و اتاق تعاون مجوز دریافت می کنند‌. اتاق اصناف نیز در جای خود کارهای مشابهی انجام می دهد…..

▫️در ضمن تشکل های مردم‌نهاد و NGO ها به روش دیگری ثبت می شود.

▫️از تجمیع چند تشکل و انجمن در  اتاق ایران کنفدراسیون هم تشکیل می شود…….

اما این گواهینامه یا مجوز تاسیس یک انجمن حالا با   ۱۲ نفر عضو یا کارخانه  تا هزاران عضو  ؛ چه  کاربردهایی می تواند داشته باشد یا دارد ؟!

✴️اخیرا اتاق ایران با یک کار هوشمندانه  تشکل ها را رتبه بندی کرده است که باید این کار بایسته  تا انتها با دقت بیشتر دنبال شود و وزن کشی تشکل ها ادامه یابد …

هم چنین انجمن ها و سندیکاها و  تشکل های ملی در اتاق ایران بعنوان عضو هیات نمایندگان ؛نماینده انتصابی دارند …

حالا قرار است اتاق بازرگانی ؛ قرارگاه تشکل تشکل ها  باشد.
یعنی  به عبارتی پدر و مادر تشکل ها باشد
یعنی مرکز ثقل و مرکز جمع بندی نظرات مختلف و صنفی انجمن ها و ارائه طریق با نگاه به منافع ملی .
شاید  ریشه یا که نه میوه ی تشکل ها باشد.
و شاید هم سخنگو  و پشت و پناه انجمن ها و سندیکاها در دولت و مراکز تصمیم گیر با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

حال این اتاق چگونه می تواند این وظیفه ی والدی را انجام دهد ؟

❔آیا ساختار کنونی اتاق ؛ به این مهم تاکید دارد ؟
❔آیا درست است که شایع باشد عضو هیات نمایندگان انتصابی تشکل ها حق کاندیدا شدن برای هیات رییسه اتاق ایران را ندارد؟
❔آیا راست می گویند که تشکل های صنعتی و تولیدی  بعلت محوریت بازرگانی در اتاق ها حرف آنها به درستی شنیده  نمی شود؟
آیا تشکل فراگیر بودن تولید و تجارت در احصا مشکلات و بیان پیشنهادات بخش خصوصی واقعی حتی از پارلمان بخش خصوصی بودن مهمتر نیست ؟ به نظر می رسد که هست.

▫️بالاخره نحوه و سهم مشخص  کمک مالی اتاق ها به تشکل ها از محل پول های  دریافتی  (یک و سه در هزار )که همه ی آن از اعضای تشکل ها دریافت می شود چگونه است ؟
و در یک کلام …..

در تلنگر ۱۶
به این می پردازیم که جایگاه انجمن ها و تشکل ها و سندیکاهها در محفل و قرارگاه  تشکل تشکل ها کجاست ؟

مطالب صرفا برای گرم شدن تنور انتخابات است امیدوارم برشته بردارم و خمیر یا سوخته نشود

امیر حسین کاوه
۱۴ بهمن ۹۷