◾️نیم نگاهی به وظایف مهم اتاق بازرگانی که  در اساسنامه و قانون اتاق از قلم افتاده است!

در اساسنامه و قانون اتاق آیا آمده است که :

۱▫️اتاق بازرگانی باید به  بخش خصوصی کشور #جرات و #جسارت  دهد تا در میدان های بزرگ‌اقتصادی ایفای نقش کنند؟

۲▫️آیا آمده است که اتاق باید فعالان #بالقوه اقتصادی را شناسایی و بر آنها تاکید کند ؟

۳▫️آیا  آمده است که اتاق بازرگانی  باید به فعالان اقتصادی درون خود #احساس_مسئولیت تزریق کند و آنها را از بی تفاوتی و بی خیالی و چه بسا خمودگی خارج کند!

۴♦️ در اساسنامه اتاق  نیامده که وظیفه اصلی اتاق بازرگانی کشور:
#برآورد_درست
و
#امید_آفرین

از شرایط کشور و ارائه آن به افکار عمومی است !

۵▫️آیا در قانون اتاق و در هیات نمایندگان و آیین نامه ها و کمیسیون های اتاق آمده که:
هر پیشنهاد و طرحی باید از توضیح و تشریح‌  نگاه منفی و #سیاه_نمایی پرهیز کند؟!

۶♦️آیا توجه شده که اتاق بازرگانی باید با نگاه به  امکانات گسترده کشور و مجاهدت بخش خصوصی ؛ #امید و #نشاط را در کشور گسترش دهد.

۷◾️ آیا می دانید یکی از بندهای اساسنامه اتاق بازرگانی  کشور ایران  در شرایط جنگ اقتصادی؛ باید توجه به دشمن شناسی  باشد و با به حرکت در آوردن نیروی بخش خصوصی دشمن  این مرز و بوم‌  را ناامید از اثر گذاری  فشارهای خود از جمله تحریم ها کند !

۸▫️آیا ما در اتاق  اعتقاد داریم سیاست های کلی اصل ۴۴  ریل گذاری جدید و صحیح اقتصاد کشور است و باید اجرای مفاد آن را  حداقل همچون مواد اولیه کارخانجات خود دنبال کنیم !

۹ ✅ خوب است بدانید اکثر نکات فوق؛ خوشه چینی از  بیانات رهبر انقلاب در یک دیدار اعضای  اتاق های بازرگانی با ایشان است! و می توان از آن بعنوان  مطالبه ی رهبری از اتاق بازرگانی یاد کرد.

۱۰▫️آیا به چه میزان  اعضای اتاق  و هیات رئیسه ها، انگیزه و حساسیت و  تعهد و عهد بر اجرای این مفاد خواهند داشت؟

امیر حسین کاوه
جمعه ۱۷ خرداد ۹۸

 

#نشانک ۴چهار / محرمانه! / هیات رییسه اتاق ایران بسته شد؟!

 

یک عمود و سه نشان / #نشانک ۲

 

سلامی نو بر اتاقی که نو شد / #نشانک ۱ 🔰