#نشانک ۴🔖چهار

محرمانه❕ /اگر دعوت نبودید هم بخوانید

♦هیات رییسه اتاق ایران بسته شد؟!

دیشب ضیافت افطاری اتاق تهران بود.
و چه استقبال با شکوهی همه آمده بودند در باشگاه دیپلماتیک  تهران.
در آن شلوغی  جای پارک گیر آوردن خودش یک امتیاز بود…کسانی می گفتند زرنگی کردند و با اسنپ یا راننده آمده اند…
و دقیقا هفته پیش مشابه همین ضیافت در اتاق ایران و باز همه آمده بودند، حتی عده ای بدون دعوت ..

▫ضیافت افطاری بهانه ی خوبی برای دورهمی ها است.
اگر این یک دورهمی هم دیگر نباشد؛ پس بفرمائید فقط ما را به وقت رای دادن می خواهند!

بر سر میزهای افطاری قبل از اذان به غیر از خوش و بش در لابلای احوال پرسی تیکه کلام هایی هم به گوش می رسید
یکی درگوشی گفت:

هیات رئیسه اتاق ایران بسته شده…

ناگهان صدای ربنا و خواننده تصنیفِِ” آمدم ای شاه پناهم بده” مشهدی بلند شد و حال کردیم…

معلوم بود همه چشم انتظار ثانیه های آخر باز کردن روزه و تصمیم خود بودند.

و دیگری با چشمک گفت ؛ نه بابا خود هیات رییسه فعلی هم  از هیات رئیسه بعدی بیخبر هستند!

میز بغلی از حاکم شدن شهرستانی ها در اتاق ایران  دل نگران بود و پایتخت نشینیان را حق مسلم ریاست می دانست …

▫صدای اذان موذن زاده اردبیلی فضا را معطر و هم زمان کاسه های آش را پر کرد..

و در پشت سر ما تعدادی از نمایندگان تشکل ها بودند انگار دوست داشتند پلاکاردی دست بگیرند و فریاد بزنند اخه یعنی چه که نماینده تشکل ها نمی توانند نامزد هیات رییسه شوند این چه بند  یا تبصره ی  ادب است که معروف شده!! شاید بی ادبی به تشکل ها بیش از این نباشد که حق رای دارد ولی حق نامزدی ندارد…
و در همین حال به سمت میز سلف سرویس حرکت کردیم ..همه با هم و باز صف….

صدای تار و نی کسایی اصفهانی از بلندگوها گوش را نوازش داد اما سوت کشیدن بلند گو ریتم و دستگاه آوزی شور  و ابوعطا را در لابلای صدای  ظرفهای برنج و کباب در هم پیچید واقعا برنجش هم کمی شور بود…

چند دقیقه بعد..
الان کمی همه آرام تر شده بودند
شکم ها دیگه گرسنه نبود، سیرتر شده بود و لاجرم ایمان ها هم بیشتر …

سر پا یکی ایستاده بود و زیر لبی گفت :

تا کی دوگانه ی شافعی و خوانساری !!

دیگری گفت اگر شافعی نامزد نشود خوانساری هم نمی آید
♦من گفتم ریاست اتاق تهران کم از ریاست اتاق ایران نیست .
تو گفتی کاش چهره های جدیدی هم به هیات رئیسه اضافه می شد شهرهای اصفهان و لرستان و شیراز  و تبریز و چند شهر دیگر آماده هستند..

من در دلم گفتم کسانی که  ؛
خوش گفتار و اهل فکر ؛شجاع و در میدان ؛ کسب و کار پاک و پاکیزه ؛ فعال و موفق.. باشند …
▫یک کرمانی با لهجه شیرین گفت: کاش ۴ نایب رئیس هرکدام از یک رسته باشند.یکی از صنعت و یکی معدن یک نفر از  کشاورزی و یکی هم بازرگانی که هر فعال اقتصادی یک نفر در هیات رییسه داشته باشند  و مثل دوره های قبل بازرگانی غالب نباشد.

ریش سفیدی جرعه ی آب نوشید  : این بار هم  بهترین انتخاب را خواهیم داشت

این نشانک ادامه دارد …..

Kaveh1395.blogfa.com

امیرحسین کاوه
اول خرداد ۹۸

 

 

یک عمود و سه نشان / #نشانک ۲

 

سلامی نو بر اتاقی که نو شد / #نشانک ۱ 🔰