مشاوره تولید / انتخاب تیغ اره متناسب با دستگاه برش لوله و پروفیل فولادی / بخش دوم

 

فرایند برش لوله و پروفیل را می توان در زمره ی مهمترین بخش های این صنعت در نظر گرفت که معمولا به دو روش صورت می پذیرد:
۱- برش با اره های آتشی
۲- برش با اره های HSS  ( آب صابونی )

تیغه اره های آتشی :
عملیات برش در اره های آتشی با توجه به اصطکاک حاصل از چرخش تیغه با قطعه انجام می پذیرد و از ویژگیهای این نوع برش می توان به ۱-پایین بودن قیمت تیغه و ۲- وجود خدمات ساده و ارزان در ایران ، نام برد ولی این تیغه مشکلاتی دارد که برخی تولیدکنندگان را وادار به کنار گذاشتن آن در روند تولید نموده است که از آن میان می توان به ۱- ایجاد سطح ناصاف و پلیسه در مقطع برش و  ۲-خطر شکستگی تیغه و آسیب به دستگاه و اوپراتور آن و ۳- کیفیت پایین جنس بدنه ( که بعضا با فولاد ساختمانی برابری میکند) و ۴- کندی عملیات برش اشاره نمود که با توجه به موارد ذکر شده،استفاده از این نوع تیغه در دنیا رو به کاهش است و تولید کنندگان به استفاده از تیغه اره های HSS  که دارای خطوط سریع تر و با راندمان  بالا می باشند، رو آورده اند.