متن گزارش کامل مجمع

 

مقدمه- یادداشت دبیر سندیکا

یادداشت آقای محمدرضا جباری

یادداشت آقای سید محسن ابویی اقدامات راهبردی

یادداشت آقای تمام یار

یادداشت آقای مسعود امامی

یادداشت آقای مهرداد صابری

مقدمه اقدامات – آسیب شناسی

گام نخست در خواست تشکیل کمیسیون ماده یک برای تعرفه ورق گرم

گام دوم . شرکت در کمیسیون ماده یک و اخذ موافقت کاهش سود بازرگانی ورق به صفر و مجموع حقوق ورودی ۴ درصد

گام سوم اقدامات پیرامون معافیت محصول لوله و پروفیل از الزام عرضه در بورس کالا

گام چهارم تببین و برنامه ریزی عرضه های تلفیقی

گام پنجم اخذ کرسی در ستاد کالای پایه وزارت صمت

گام ششم حذف سهیمه بهین یاب بمنظور بهرمندی بیشتر اعضا از عرضه های تلفیقی

گام هفتم اخذ مصوبه از ستاد کالای پایه مبنی بر توافق شرایط خرید و کف عرضه ۳۵۰ هزار تنی

گام هشتم ؛ جلوگیری از اجرای شیوه نامه خلق الساعه سال ۱۴۰۱ مبنی بر امکان خرید ورق توسط متقاضیان غیر تولیدی

گام نهم خروج محصولات لوله و پروفیل از لیست کالاهای مشمول عوارض فروردین سال ۱۴۰۱- مصوبه قانون بودجه

گام دهم- خروج محصول لوله و پروفیل از جدول کالاهای زنجیره فولاد مشمول عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار اول نیما

گام یازدهم حضور در نمایشگاه های مرتبط و سلسله نشت های خبری مشترک با سایر تشکل های زنجیره فولاد

گام دوازدهم اخذ سه استاندارد ایزو ۹۰۰۲-۱۰۰۰۲-۱۰۰۰۴برای سندیکا

گام سیزدهم نشست مشترک هیات مدیره و معاونت فروش مبارکه در محل سندیکا

گام چهاردهم شست با رییس هیات مدیره فولاد مبارکه در راستای توافقات انجام شده با معاونت فروش

گام پانزدهم جلسه با مدیرعامل و معاونت فروش جدید مبارکه و توافقات پیرامون عرضه ها، شرایط فروش

گام شانزدهم در واکنش به عرضه های نقدی در بورس کالا

گام هفدهم برگزاری دوره های فنی و آموزشی در سندیکا

گام هجدهم خروج محصول لوله و پروفیل از لیست کالاهای خام و نیمه خام زنجیره فولاد مشمول عوارض صادراتی

یادداشت آقای احمدرضا منظور-۲۸ سال خدمت در سندیکا

نمودارهای تحلیلی، آمارو اطلاعات ۳۴ ماهه فروردین ۱۴۰۰ لغایت دی ماه ۱۴۰۲

پاره ای از مکاتبات و پیگیری ها انجام شده

بخشی از مصاحبه ها و پیوست های رسانه ای