تلنگر ۱۲+۱

▫️سخن کوتاه گفتن در مسائل مهم حتما به مذاق شنونده بهتر آید که :

خَیرُ الکَلام ما قَلَّ وَ دَلّ؛
بهترین سخن آن است که کوتاه و قابل فهم باشد
▫️ سعی شد در ۱۲ تلنگر پیشین؛ بیش از ۷۰ موضوع و نقد در خصوص اتاق های بخش خصوصی را تیتر وار بیان کنم

✴️ این گفتمان؛ خصوصاً باتوجه به اینکه نزدیک به طلوع انتخابات دوره ی نهم اتاق بازرگانی هست، بیشتر باید مورد توجه دست اندر کاران و حتی نامزدان انتخابات قرار بگیرد و از روی خوشِ پذیرش به سوی اقدام و گامِ عمل برداشتن، برود.

در تلنگر ۱۳ بعلت اینکه آخر هفته است سعی می کنم مسائل گذشته را مرور کنم
برای بازبینی عملکردی و ساختاری و به قولی صرفا جهت گرم شدن تنور انتخابات با سوخت غیر فسیلی و تجدید پذیر سئوالاتی مطرح و نقدهایی بیان شد که امید دارم حداقل یک بار خوانده شود از جمله؛
▫️یک و دو و سوم : یک اتاق بزرگ در ساختمان اقتصاد کشور

تلنگر ۳ را اینجا بخوانید

یک اتاق بزرگ در ساختمان اقتصاد کشور / تلنگر۳

▫️چهارم : غفلتی بزرگ در دولت و تکرار آن در اتاق ها
متن تلنگر ۴ در لینک زیر هست

غفلتی بزرگ در دولت و تکرار آن در اتاق ها / تلنگر ۴


▫️پنجم ؛ کمیسیون های تخصصی اتاق ها؛ مشورتی یا تزئینی؟!
متن ۵ را نیز در لینک زیر بخوانید

کمیسیون های تخصصی اتاق ها؛ مشورتی یا تزئینی؟! / تلنگر ۵


▫️ششم : آهای رای بدهید ولی بدون اطلاع

تلنگر ۶👇

آهای رای بدهید ولی بدون اطلاع / تلنگر ۶

▫️هفتم ؛ پارلمان بخش خصوصی یک غلط مصطلح ولی رایج
تمام متن ۷ را در ۵ دقیقه می توانید بخوانید

پارلمان بخش خصوصی یک غلط مصطلح ولی رایج /تلنگر۷


▫️هشتم : اتاق فکر بخش خصوصی یا هیئت اندیشه ورزان

این هم لینک

اتاق فکر بخش خصوصی یا هیئت اندیشه ورزان /تلنگر۸

▫️نهم : بهترین فردی که ما می شناسیم حتما بهترین گزینه نیست

تلنگر ۹ را اینجا بخوانید

بهترین فردی که ما می شناسیم حتما بهترین گزینه نیست / تلنگر۹


▫️دهم : متن پر سر و صدا و پر شایعه ی ؛

♦️استعفای ناگهانی

تلنگر ۱۰ را در http://sandika.ir/?p=5468 بخوانید
▫️یازدهم : نشنیده هایی که شنیده شد

تلنگر ۱۱را اینجا بخوانید

نشنیده هایی که شنیده شد / تلنگر ۱۱


▫️دوازدهم : هفت درس یک خبر استعاره ای در اتاق بازرگانی
این هم لینک ۱۲ برای شما دوست عزیز و هم اتاقی

هفت درس یک خبر استعاره ای در اتاق بازرگانی / تلنگر ۱۲

❔❕❔❕

در تلنگر ۱۴ به بحث جوان گرایی و تجربه سالاری در اتاق ها و اینکه آیا صرفا طیف سنی امتیازی محسوب می شود یا نه خواهم پرداخت

امیر حسین کاوه
۱۱ بهمن ۹۷